GIỚI THIỆU VỀ VSMART TICKLOCK VIỆT NAM

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu Đông Nam Á trong ngành khóa cửa điện tử, luôn đề cao tính an toàn – tiện ích cho người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ trong đại đa số người dân khu vực. Hướng tới mục tiêu thương hiệu hoá toàn cầu.

SỨ MỆNH

  • Với đối tác, thành viên:

             Trở thành nhà đồng hành tốt nhất, gia tăng các giá trị đầu tư, đem lại lợi ích bền vững cho các bên tham gia.

  • Với nhân viên:

              Tạo dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong văn hoá doanh nghiệp. Đồng thời mở ra cơ hội phát triển và thăng tiến, tạo dựng giá trị tốt đẹp cho toàn thể nhân viên công ty.

  • Với xã hội:

               Hài hòa với lợi ích doanh nghiệp đi đôi với lợi ích, đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển của xã hội. Thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân với cộng đồng và sự tự hào dân tộc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khát vọng
  • Khát vọng cống hiến và khẳng định giá trị, chinh phục thành công.
Chuyên nghiệp
  • Chuyên nghiệp từ quy trình bán hàng – hỗ trợ kỹ thuật, đến quy trình dịch vụ hậu mãi sau bán hàng.
Chính trực
  • Hành động với sự Trung thực và Liêm chính trong hành vi ứng xử và trong tất cả các quy trình làm việc.
Nhân văn
  • Sự trung thực, nhân ái, tính công bằng và cam kết tạo ra sự nhân văn làm nên giá trị cốt lõi cho văn hoá doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG